Servei d’atenció al col·legiat

El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya comptarà amb un servei especialitzat d’atenció al col·legiat, per tal d’assessorar en matèria d’exercici professional, deontologia, inserció laboral, i altres serveis administratius. Entre altres, es comptarà amb un servei d’orientació professional.