Què es un criminòleg?

El criminòleg és el professional encarregat de l’estudi de la delinqüència i el comportament antisocial, el delinqüent, la víctima i els mecanismes de reacció social, amb l’objectiu de trobar mecanismes explicatius, preventius i d’intervenció i explicacions empíricament contrastables que permetin dissenyar, aplicar i avaluar programes eficaços per a la prevenció del delicte i el comportament antisocial, la intervenció amb delinqüents, la reparació de les víctimes i el manteniment de la pau social.