Per què col·legiar-se?

Ara per ara, per exercir de criminòleg no és obligatòria la col·legiació. Tot i així, creiem que és molt necessària per la nostra professió.

  1. La unió fa la força: Davant del Col·legi, les persones plantegen els problemes com a individuals, però és el Col·legi qui s’encarregarà de transformar-los en els interessos del nostre col·lectiu i lluitar entre tots per resoldre’ls.
  2. Cal defensar la nostra professió: El Col·legi ha de defensar el correcte exercici professional de la nostra disciplina, ja sigui denunciant casos d’intrusisme o la mala praxis de la pròpia criminologia. A més, serà el Col·legi qui representarà el nostre col·lectiu professional davant les administracions públiques, les institucions polítiques o les empreses i entitats.
  3. La participació i la cohesió són una arma invencible: Ara que ja tenim un vehicle que ens representa a tots com a col·lectiu podem arribar a obrir moltes portes que semblaven tancades. Això, només ho aconseguirem amb un Col·legi fort i participatiu, però sobretot, cohesionat. Com a col·legiat/da podràs participar en assemblees i grups de treball oberts i com a Col·legi, volem donar suport a noves idees, nous professionals, noves recerques…
  4. La formació és la nostra millor companya: La nostra professió requereix d’una actualització constant de coneixements i és per això que des del Col·legi es portaran a terme formacions i especialitzacions a demanda dels col·legiats i col·legiades, així com també es donarà la possibilitat de tenir descomptes per assistir a jornades, seminaris i congressos.
  5. Borsa de treball: Tots els col·legiats i col·legiades tenen accés a la borsa de treball pròpia que tenim a Linkedin, amb ofertes que ens arriben o convenis que busquem des del Col·legi.

A més, els i les criminòlegs i criminòlogues que es col·legiïn tindran la possibilitat de contractar una assegurança professional amb el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. Aquest és un servei que es preveu crear durant el primer any del Col·legi.