Borsa de feina

La borsa de feina és un servei exclusiu que oferim a tots els col·legiats i col·legiades. Per accedir-hi, podeu fer-ho a través del nostre LINKEDIN , on ens podeu seguir i sol·licitar l’accés al grup de la borsa de treball a través d’un missatge intern indicant el vostre número de col·legiat/da. Cal tenir un usuari creat a Linkedin per tal de poder veure el perfil.

Excepcionalment, publicarem ofertes que gestionem nosaltres, però no siguin només per membres del Col·legi, en aquest espai (tot i que sempre tindran preferència els nostres col·legiats/des).